บ้าน บ้าน เรดิโอ

คลื่นในตำนาน" ของผมเองครับ ชัยวุฒิ เกิดชื่นF.M.101.0 MHz (หาดใหญ่) เพราะวันนี้ คือ ตำนานของวันพรุ่ง

วิทยุแบบบ้าน ๆ ( Live Radio )

by Little bear @July,08 2008 22.42 ( IP : 61...80 )