บ้าน บ้าน เรดิโอ

คลื่นในตำนาน" ของผมเองครับ ชัยวุฒิ เกิดชื่นF.M.101.0 MHz (หาดใหญ่) เพราะวันนี้ คือ ตำนานของวันพรุ่ง

ABC TALK[สกว.]

ABC TALK[สกว.]

157 items|« First « Prev 3 4 (5/16) 6 7 Next » Last »|

ABC TALK เกาะสาหร่ายกับ สกว.ตอนที่ 1 [ 17- 1 - 57 ]

โดย banbanradio on February,27 2014 13.08

ABC TALK เกาะสาหร่ายกับ สกว.ตอนที่ 1 การพัฒนาเกาะสาหร่ายที่ บ้านบากันยา อยู่ในจังหวัดสตูลเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งสามารถยกระดับเป็น อีโคทัวริสซึ่ม ปี 54 - 55 วึ่งชาวบ้านได้ร่วมกันสร้าง กิจกรรมดีเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เพราะ 7 เกาะรุ่งเรืองด้วยบทบาทชาวประมงถิ่น  ซึ่งที่นี่มีทั้งปูม้า และหอยใหญ่

ABC TALK เวทีหาดใหญ่เข้มแข็งสู้ภัยน้ำท่วม ครั้งที่ 5 ตอนที่ 6 [ 10 - 1 - 57 ]

โดย banbanradio on February,27 2014 11.11

ABC TALK เวทีหาดใหญ่เข้มแข็งสู้ภัยน้ำท่วม ครั้งที่ 5 ตอนสุดท้าย คุณพิษณุ อำไพ กล่าวถึงผังเมืองปรับปรุงครั้งที่ 3  ซึ่งมีผังเมืองรวมเป็นไปตามกฎหหมาย รวมทั้งเป็นเรื่องผังนโยบาย โดยมีสงขลาเป็นแกนกลาง แล้วก็มีผังรองรับการพัฒนาเมืองเป็นภาพเล็กๆลงไป ตรงไหนด้านอุตสาหกรรม ตรงไหนกันน้ำท่วม เริ่มจากมิย.57 ถึงปี 58 ผังเดิม ครอบคลุม 16 องค์กรปกครอง ขยายเป็น 26 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในผนาคตควรมีการวางหลายศูนย์กลางลดการเดินทาง เน้น Green City ลดการปล่อยก๊าซ วางผังให้เหมาะยุทธศาสตร์จัดการน้ำ  จนสุดท้ายต้องกลับมาคิดเริ่มจากการจัดความรู้ตัวเองว่าจะอยู่กับสถานะการในอนาคตอย่างไร

ABC TALK เวทีหาดใหญ่เข้มแข็งสู้ภัยน้ำท่วม ครั้งที่ 5 ตอนที่ 5 [ 3 - 1 - 57 ]

โดย banbanradio on December,13 2013 16.04

ABC TALK เวทีหาดใหญ่เข้มแข็งสู้ภัยน้ำท่วม ครั้งที่ 5 ตอนที่ 5 อาจารย์ วรพงศ์กล่าวถึงการพัฒนาผลิตภัณท์อาหารในขณะเกิดภาวะน้ำท่วม โดยใช้เมนูที่ทุกคนรับปรัทานได้ทุกศาสนาและเป็นที่นิยม ผลิตได้ 3000 ชุดต่อวันแต่ต้องรู้ออเดอร์ล่วงหน้า การแพคเกจจิ้งต้องกันกระแทกน้ำแลัลอยน้ำได้ ส่วน อาจารย์วิณีกาญจน์ได้กล่าวถึงการเยียวยาจิตใจต่อผู้ประสบภัย เพราะการกระทบจิตใจรักษายาก ต้องช่วยดูแลและต้องทำอย่างต่อเนื่อง

ABC TALK เวทีหาดใหญ่เข้มแข็งสู้ภัยน้ำท่วม ครั้งที่ 5 ตอนที่ 4 [ 27 - 12 -56 ]

โดย banbanradio on December,13 2013 15.29

ABC TALK เวทีหาดใหญ่เข้มแข็งสู้ภัยน้ำท่วม ครั้งที่ 5 ตอนที่ 4 ดร.ธนิต เฉลิมยานนท์ ได้กล่าวถึง การศึกษาว่าพื้นที่ไหนมีความเสี่ยงต่อดินถล่มโดยใช้เครื่องมือ GIS ดุเรื่องความอ่อนไหวจากข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี ส่วนมากมาจากน้ำมือคนเช่นการขุดตีนเขา บางครั้งเกิดจากการขุดดินเพื่อทำสวนยาง แม้แต่เขาคอหงส์คุณแมนเล่าว่ามีการขุดดินเยอะมากซึ่งเสี่ยงต่อผู้อยู่อาศัยแถบนั้น

ABC TALK เวทีหาดใหญ่เข้มแข็งสู้ภัยน้ำท่วม ครั้งที่ 5 ตอนที่ 3 [ 20 - 12 -56 ]

โดย banbanradio on December,08 2013 18.30

ABC TALK เวทีหาดใหญ่เข้มแข็งสู้ภัยน้ำท่วม ครั้งที่ 5 ตอนที่ 3 คุณมนัสจาก ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกล่าวว่า จังหวัดได้ดำริให้ทุกพื้นที่มีแผนรองรับขณะนี้ส่งแผนไปแล้ว 70%  ซึ่งทั้งนี้ท่านรองผูว่าฯกล่าวถึงการมีศูนย์ประสานงานรวมไปถึงทีมวิเคราะห์จังหวัด แล้วมีหมู่บ้านจัดการภัยด้วนตนเอง ผอ.ดิเรกฤทธิ์จากเทศบาลนครหาดใหญ่กล่าวว่า งานหนักคือการขุดลอกและดูแลขยะที่อยู่ในท่อต่างๆทั้งฟูก โซฟาฯไมาน่าเขื่อว่ามีอยู่ในท่อระบายน้ำ ลองฟังดูครับ !

ABC Talk หาดใหญ่เข้มแข็งสู้ภัยน้ำท่วม ครั้งที่ 5 ตอน 2 [ 13 - 12 - 56 ]

โดย banbanradio on December,08 2013 18.20

ABC Talk หาดใหญ่เข้มแข็งสู้ภัยน้ำท่วม ครั้งที่ 5 ตอน 2 คุณสุรศักดิ์จากชลประทาน กล่าวว่าก่อนน้ำจะมาทางชลประทานต้องพร่องน้ำปัจจุบันมี 33 ล้านลูกบาศก์เมตร ที่ต้องดูแลตั้งแต่เกษตรจนถึงช่วงน้ำท่วม วันนี้ได้ขุดลอกหลายพื้นที่โดยเฉพาะประตูหน้าควนต้องรักษาระดับน้ำห้ามต่ำกว่านี้ประปาสูบไม่ได้แต่ก็ต้องดูเรื่องน้ำท่วมด้วย คุณสมโชคจากทรัพยากรน้ำกล่าวถึงการจัดการน้ำด้วยสต๊าฟเกจการตรวจวัดระดับน้ำ ซึ่งน่าสนใจทั้งสิ้น เชิญรับฟัง !

ABC TALK เวทีหาดใหญ่เข้มแข็งสู้ภัยน้ำท่วม ครั้งที่ 5 ตอนที่ 1 [ 6 - 12 -56 ]

โดย banbanradio on December,08 2013 18.02

ABC TALK เวทีหาดใหญ่เข้มแข็งสู้ภัยน้ำท่วม ครั้งที่ 5 ตอนที่ 1 เวทีนี้อาจารย์ไชยวรรณ จาก สกว.กล่าวว่าการพัฒนาการรับมือน้ำท่วมเป็นครั้งที่ 5 ครั้งนี้ สกว.และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในการเป็นเลขาฯซึ่งได้มีการเซ็น MOU ร่วมกัน อาจารย์ธนิต เฉลิมยานนท์กล่าวถึงการประเมินพื้นที่เสี่ยง ยามฝนตกหนักดูจากอะไร แล้ววันนี้ทำไปถึงไหน ดร.ภูเวียงจากอุตุนิยมวิทยาได้กล่าวถึงสถานีวัดฝนอยู่ 22 แห่ง น้ำจะท่วมดูจากส่วนไหนบ้าง อยากรู้ต้องตามฟังครับ

ABC TALK เวทีทิศทางเศรษฐกิจจังหวัดสงขลา ทางไหนดี ! ตอนที่ 2 [ 29 - 11 - 56 ]

โดย banbanradio on December,08 2013 15.07

ABC TALK เวทีทิศทางเศรษฐกิจจังหวัดสงขลา ทางไหนดี ! ตอนที่ 2 คุณสมพร สิริโปราณานนท์ ประธานหอการค้าเสนอว่าถ้าเราจัดการได้ดีเราจะเป็นทิศทางแบบเดียวกับสิงคโปร์ คุณอุษนีย์จากธนาคารแห่งประเทศไทย ภาคใต้ กล่าวว่าเรามีจุดแข็งที่เกษตร ถึงจะเป็นอุตสาหกรรมก็จะเป็นอุตสาหกรรมเกษตรถ้ายางดี สตว์น้ำแปรรูปดี ก็จะเป็นทิศทางที่ดีแต่ปีนี้ดีหรือไม่ต้องมาฟังครับ !

ABC TALK เวทีทิศทางเศรษฐกิจจังหวัดสงขลา ทางไหนดี ! ตอนที่ 1 [ 22 - 11 - 56 ]

โดย banbanradio on December,08 2013 14.53

ABC TALK เวทีทิศทางเศรษฐกิจจังหวัดสงขลา ทางไหนดี ! ซึ่ง สกว.ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านเศรษฐกิจโดยเฉพาะ วิสัยทัศน์ 2 ฉบับ มาแลกเปลี่ยนเพื่อเติมเต็ม ฉบับแรกมองตั้งแต่ ปี 2558 - 25561  ฉบับ 2 มองไปถึงปี 2570 จุดที่ 2 ฉบับมองจะเกี่ยวตั้งแต่เรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจการท่องเที่ยว ความปลอดภัย การศึกษาและการจัดการทรัพยากรอย่างมีคุณค่าเพื่อรองรองรับ AEC ที่กำลังก้าวเข้ามา

ABC Talk เวทีแก้ไขปัญหาจังหวัดสงขลา ตอยที่ 3 [ 15 - 11 - 56 ]

โดย banbanradio on December,07 2013 17.03

ABC Talk ในเวทีคุยกับรองผู้ว่าฯ ณัฐพงศ ศิริชนะ เรื่องการแก้ปัญหาจังหวัดในเรื่องต่างๆ คุณนก จาก สกว.ซึ่งทำงานร่วมกับชุมชนในการร่วมจัดการน้ำเพื่อการเกษตร ปัญหาที่เกิดเพราะการแก้ไขมองในเรื่อง แก้น้ำท่วมซึ่งควรจะมองภาพรวม ชาวบ้านใช้น้ำเพื่อการเกษตรเป็นอันดับแรกจึงต้องมองเรื่องการจัดการน้ำทั้งระบบ จะได้ไม่กระทบวิถีชาวบ้าน 

157 items|« First « Prev 3 4 (5/16) 6 7 Next » Last »|

ฟังการถ่ายทอดสดจากพื้นที่


คลิกปุ่มเล่น(Play) เพื่อฟังวิทยุ

Member Zone

สมัครสมาชิก · ลืมรหัสผ่าน