บ้าน บ้าน เรดิโอ

คลื่นในตำนาน" ของผมเองครับ ชัยวุฒิ เกิดชื่นF.M.101.0 MHz (หาดใหญ่) เพราะวันนี้ คือ ตำนานของวันพรุ่ง

ABC TALK[สกว.]

ABC TALK[สกว.]

157 items|« First « Prev 1 2 (3/16) 4 5 Next » Last »|

ABC Talk ความมั่นคงทางอาหาร [ 30 - 5 - 57 ] ตอนที่ 2

โดย banbanradio on June,12 2014 22.06

คุณนุจรี สภาพันธ์ จากสนง.เศรษฐกิจการเกษตร เขต 9 กล่าวถึงความดีใจที่มร่วมเวทีเห็นข้อมูลที่รอบด้านอยากเข้ามาร่วมทำงานและอยากเห็นการใช้ข้อมูลร่วมกันจะเห็นทุกด้าน อาจาย์เสาวภา อังสุพานิช คณะทรัพย์ฯ กล่าวถึงสงขลาใกล้ทะเลแต่เราเข้าไม่ถึงเกลือเพราะกินเกลือจากอุดร คุณอัษฎา จากตำบลกระแสสินธ์พูดถึงการจัดการพื้นที่อาหารชุมชน เช่นเดียวกับคุณกิตติภพจากหาดทะเลจะนะว่าปลามีตั้ง 147 ชนิดส่งออกเลี้ยงคนสงขลา แต่เราไม่รู้ข้อมูลเมื่อจัดการข้อมูลชาวบ้านเห็นควรกลับมารักษาพื้นที่อาหารมากขึ้น

ABC Talk ความมั่นคงทางอาหาร [ 26 - 5 - 57 ] ตอนที่ 1

โดย banbanradio on June,12 2014 21.54

ความมั่นคงทางอาหาร วิกฤติมากขึ้นเรื่อยๆ รศ.ดร.ไชยวรรณ วัฒนจันทร์กล่าวถึงวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการใช้งานิจัยแก้ปัญหา รศ.ดร.พงศเทพ สุธีรวุฒิ จาก สจรส มอ.ได้กล่าวถึงสถานการณ์ทะงระดับประเทศและจังหวัีดสงขลา ทั้งพื้นที่อาหารที่ลดลง การใช้สารเคมี หรือแม้แต่การค้าระหว่างประเทศ เรามองไปที่เรื่องเงินโดยเอาอาหารปัจจัย 4 ไปส่งยุโรป แต่เรานำเข้าเหล้าบุหรี่เข้ามาบริโภคพอเราเจ็บป่วยเราก็ซื้อยาจากต่างประเทศและอีกมากมาย

ABC Talk การปฎิรูปการศึกษา ภาค 2 [ 16 - 5 - 57 ] ตอนที่ 6

โดย banbanradio on April,30 2014 22.25

ABC Talk เวที การปฎิรูปการศึกษาเพื่อทักษะในศตวรรษที่ 21 ของเยาวชนสงขลา ตอน ย้อนคิด การศึกษาสู่การปฎิรูป ตอนที่ 6 ในท้ายเวที อาจารย์นรชัย จากวิทยาลัยเทคนิคยะลา กล่าวว่า ขณะนี้พยายามเอาหลักสูตรง่ายๆ มาสอนให้ทำได้ก่อนในเด็ก 3 จังหวัดเพราะปัญหาไม่ยอมทำงาน ฝึกอาชีพให้ อบต.ก็มาช่วยตั้งกลุ่มอาชีพ  หลายๆท่านก็กล่าวว่า หลังจากนี้ควรมีการร่วมพัฒนาด้วยกัน ซึ่งทาง สกว.ได้ให้ช่วยเสนอ Concept ก่อนแล้วมาหารือกันต่อ โดยหลายฝ่ายได้นำเสนอการวิจัยเรื่องการเรียนด้วยความสุขทำไง ติดตามเวทีการปฎิรูปต่อเพื่อลงลึกแต่ละเรื่องให้เห็นทางออก

ABC Talk การปฎิรูปการศึกษา ภาค 2 [ 9 - 5 - 57 ] ตอนที่ 5

โดย banbanradio on April,30 2014 22.14

ตอนที่ 5 รศ.ดร.สุธีระ ประเสริฐสันต์ จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวถึง การศึกษาวันนี้ในภาคใต้คิดว่าน่าจะแก้ที่ผู้ปกครอง เพราะให้โรงเรียนกำกับอย่างเดียว วันนี้จึงเป็นธุรกิจการศึกษา ลูกหลานก็เลยกลายเป็นเหยื่อ ถ้ามองให้ดี ทั่วโลกเริ่มมาตั้งเพื่อเอานักเรียนสนองงานตัวเอง เช่น ปัญญาภิวัฒน์ฯ กระบวนการสอนทุกวันนี้คงต้องกลับมามองและปรับเพื่อมองโจทย์ที่เกิดขึ้นวันนี้แล้วออกแบบให้เข้ากับไปในทิศทาง เช่นไม่แคร์หลักสูตรแต่เราจะจัดการของเราเอง

ABC Talk การปฎิรูปการศึกษา ภาค 2 [ 2 - 5 - 57 ] ตอนที่ 4

โดย banbanradio on April,30 2014 22.03

การปฎิรูปการศึกษาภาค 2 ตอนที่ 4 ดร.รุจิรากล่าวถึง การสอนปัจจุบันนี้เริ่มมีปัญหามากเพราะเด็กจบออกไปงานที่มีความซักซ้อนมากขึ้น จึงอยากจะร่วมกับ สกว.เพื่อช่วยพัฒนาการสอนให้เด็กจบออกไปมีคุณภาพ ทั้งการใช้การวิจัยมาช่วยในการพัฒนาการสอน  คุณศิริวรรณ แทยะเจริญ นักวิชาการ การศึกษาเอกชนกล่าวถึงการเรียนของ 4 อำเภอซึ่งติดอยูกับ 3 จังหวัดซึ่งเป็นโรงเรียนสอนศาสนาควบคู่กับการเรียนในภาคปกติ ทำให้เด็กเรียนต่ำมาก ทำอย่างไรเวทีนี้จะช่วยให้เด็กเหล่านี้ได้มีโอกาสพัฒนาตัวเอง เหือนกับเวทีตั้งเอาไว้คือการปฎิรูป

ABC Talk การปฎิรูปการศึกษา ภาค 2 [ 25- 4 - 57 ] ตอนที่ 3

โดย banbanradio on April,30 2014 21.54

ตอนที่ 3 ดร.รุจิรา แกล้วทะนงค์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวะสงขลา กล่าวว่า วันนี้การเป็นคนเก่งต้องเรียนพิเศษแตเมื่อก่อน คนเรียนไม่เก่งเท่านั้นที่ต้องไปเรียนพิเศษ ขณะนี้อาชีวะรับจึงต้องใช้เกรด 2 จึงจะรับเพราะมีการพูดว่าไม่เก่งไปเรียนอาชีวะ ปัญหาอีกเรื่องคือครูสอนเด็กเพื่อออกไปทำงานแต่ครูจบมาไม่เคยไปทำงานจึงส่งครูไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้วกลับมาสอนเด็กจะได้มีความรู้จริงๆ วันนี้ S&P รับเด็กที่จบไปทำงานทันที เราจึงต้องจัดมาตรฐานออกมาให้ได้

ABC Talk การปฎิรูปการศึกษา ภาค 2 [ 25 - 4 - 57 ] ตอนที่ 2

โดย banbanradio on April,30 2014 21.42

ABC Talk เวที การปฎิรูปการศึกษาเพื่อทักษะในศตวรรษที่ 21 ของเยาวชนสงขลา ตอน ย้อนคิด การศึกษาสู่การปฎิรูป ดร.เรวดี กล่าวถึงได้มีโอกาสไปดูการศึกษาในสิงคโปร์ ที่นั้นเขาใช้การมีระเบียบวินัย เป็นตัวกำกับชีวิต เสนอว่าการกล้าคิดกล้าแสดงออก เหมือนที่อาจารย์ธเนศ จากวิทยาลัยนานาชาติกล่าวเอาไว้ ส่วนอาจารย์นรชัย วุฒิเจริญมงคล จากวิทยาลัยเทคนิคยะลา ได้กล่าวสถานการณ์ใน 3 จังหวัดซึ่งเป็นเรื่องที่ทุกคนสนใจ เพราะความต่างสูงมากทั้งเรื่องพื้นฐานของเด็ก ค่านิยมและวัฒนธรรม โดยเฉพาะครู สถานการณ์ใน 3 จังหวัดความปลอดภัยของครูก็เป็นเรื่องใหญ่ การสื่อสารหรือการใช้ภาษาไทยกับภาษาในท้องถิ่นก็ตีโจทย์ไม่แตก แม้แต่ ปวส.ก็ยังเป็นปัญหา

ABC Talk การปฎิรูปการศึกษา ภาค 2 [ 18 - 4 - 57 ] ตอนที่ 1

โดย banbanradio on April,30 2014 21.18

ABC Talk วันนี้เป็นเวที การปฎิรูปการศึกษาเพื่อทักษะในศตวรรษที่ 21 ของเยาวชนสงขลา ตอน ย้อนคิด การศึกษาสู่การปฎิรูป ซึ่ง รศ.ดร.ไชยวรรณ วัฒนจันทร์ กล่าวว่า การศึกษาในประเทศไทยโดยเฉพาะในภาคใต็ เมื่อ AEC เข้ามาเต็มระบบ การศึกษาในจังหวัดสงขลาย่อมเปลี่ยนไป ในเวทีแรกเราได้ความคิดมากมาย เช่น โรงเรียนระดับอนุบาล ระดับประถมมีการพัฒนาในโรงเรียนให้เด็กมีความสุขในการเรียน ในระดับมหาวิทยาลัยก็มีการระดมความคิดในการค้นคว้าและร่วมวิเคราะห์ แต่ทุกระดับเน้นการสอน คุณธรรมซึ่งน่าสนใจ สกว.จึงอยากเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนในการทำงานร่วมกัน จากนั้น ผู้ร่วมรายการซึ่งมาจากสถาบันอาชีวะส่วนมาก ได้ร่วมแลกเปลี่ยน อย่างน่าสนใจ

ABC Talk อาจารย์สุธีระกับ " เพาะพันธุ์ปัญญา " ตอน 2 [ 11 - 4 - 57 ]

โดย banbanradio on April,04 2014 11.39

อาจารย์สุธีระกับ " เพาะพันธุ์ปัญญา " ตอน 2 ในรายการ สภากาแฟ มอ.88 MHz ใช้การอธิบายสร้างโครงงานเช่น เรื่องวิจัยของเหา มีความเชื่อชองเผ่า " วนอาตู" ว่า การเป็นเหามาจากคนสุขภาพดีหรือสุขภาพดีนั่นเป็นเหตุของเหา หลังจากใช้สถิติประยุกต์อธิบายความสัมพันธ์คือ คนที่มีสุขภาพดีต่างหาก ที่เหาชอบมาอยู่เพราะคนสุขภาพไม่ดีตัวจะร้อนซึ่งเหาไม่ชอบ น่าสนใจนะ

ABC Talk อาจารย์สุธีระกับ " เพาะพันธุ์ปัญญา " ตอน 1 [ 4 - 4 - 57 ]

โดย banbanradio on April,04 2014 11.29

คุณบัญชรและคุณอรุณรัตน์จาก FM มอ.88 MHz ได้คุยในรายการ สภากาแฟเรื่องเพาะพันธุ์ปัญญา ซึ่งเรื่องสำคัญคือเป็นโครงงานวิจัย ครูมีความกลัวทั้งเรื่องการวิจัยและโครงงานซึ่งครูทำอยู่เยอะจึงต้องใช้เวลาอธิบาย ให้ครูเข้าใจเรื่องการวิจัยที่ใช้การจินตนาการนำแต่ใช้เหตุผลรองรับ

157 items|« First « Prev 1 2 (3/16) 4 5 Next » Last »|

ฟังการถ่ายทอดสดจากพื้นที่


คลิกปุ่มเล่น(Play) เพื่อฟังวิทยุ

Member Zone

สมัครสมาชิก · ลืมรหัสผ่าน