บ้าน บ้าน เรดิโอ

คลื่นในตำนาน" ของผมเองครับ ชัยวุฒิ เกิดชื่นF.M.101.0 MHz (หาดใหญ่) เพราะวันนี้ คือ ตำนานของวันพรุ่ง

จากแม่ สู่สงขลาวาระอาหารแห่งปี ติดตามcampaignที่น่าสนใจ ที่www.facebook.com/mamagoodfood

สงขลามหาชน ตอน อาหารของแม่ EP 26 อาหารคุณแม่

อาหารของแม่ ตอนนี้ บอกได้คำเดียวว่า ชีวิตนี้เพื่อลูก คุณแม่กันฤทัย จันมุณีดูแลน้องติณ น้องติณก็ดูแลน้องในท้องแม่ ด้วยอ่านหนังสือให้น้องฟังทุกวัน ถ้าน้องซนให้ฟังธรรมมะ นี่คือโครงการอาหารของแม่เพื่อส่งเสริมโภชนาการของครอบครัวและชุมชน โดยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา ความรักจัดเต็ม ขอบอก !

มุมคิดระหว่างบรรทัด

สารคดี ตอน สุขซินโดรม EP 25 กองทุนน้ำชา

@April,28 2016 22.20

      โครงการเยาวชนคนสร้างสุขบ้านนาเกาะไทร !! ความสัมพันธ์สำคัญไฉน
" กองทุนน้ำชา " ของกลุ่มเยาวชนบ้านนาเกาะไทร ต.ปกาสัย อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ ที่รวมตัวกันเปิดขายน้ำชาให้ผู้ใหญ่มาช่วยสร้างทุนให้เด็ก วันนี้เกิดทุนการศึกษาหลายทุนเพราะมีทั้งแกนนำท้องถิ่น แกนนำชุมชนและภาคีเช่นกลุ่่มจักรยานหลายพื้นที่มาร่วมงานด่้วย จึงเกิดการขยายตัวไปยังพื้นที่ต่างๆที่สนใจ 

"วัดพระขวาง” ชุมพรต้นแบบ ศูนย์กลางเศรษฐกิจพอเพียง

@April,28 2016 22.02

“พระครูโสภณธรรมจักร” เจ้าอาวาสวัดพระขวาง อ.เมือง ชุมพร ผู้นำโครงการสามพลังร่วมสร้างคนวัดพระขวางให้อบอุ่น ที่สนับสนุนโดย สสส. ชวนชาวบ้านมาปลูกผักในวัด เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ร่วมบุญกุศล ลดความขัดแย้ง http://www.manager.co.th/South/ViewNews.aspx?NewsID=9590000042623

เทศวิวัฒน์ ปัตตานี โมเดลตลาดจัดการระเบิด

@April,28 2016 21.57

เหตุการณ์ความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้  ที่พร้อมจะคุกรุ่นอยู่ตลอดเวลา มักมีคำถามว่าแท้จริงแล้ว  ความเป็นอยู่ของพี่น้องในพื้นที่เป็นอย่างไร คำตอบอยู่ที่ ตลาดเทศวิวัฒน์ 1 ที่ซึ่งเป็นการร่วมคิดเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของชุมชน http://www.oknation.net/blog/happysyndrome/2016/04/28/entry-1

ปลูกป่าในนา รวม “สหาย” จับมืออนุรักษ์เขาบรรทัด

@March,28 2016 21.45

สมภา ใจกล้า คณะทำงานโครงการปลูกป่าในนาสหายบ้านท่ายูงเล่าว่า ชุมชนแห่งนี้มีกลุ่มอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ ต.ตะแพน มาก่อน แต่การได้มาขับเคลื่อนกับ สสส.เพราะมองว่าจะเป็นโอกาสต่อยอดการอนุรักษ์ป่าอย่างต่อเนื่อง http://www.manager.co.th/South/ViewNews.aspx?NewsID=9590000028390

“สหายเขาบรรทัด”พลิกบท พคท.สู่การเป็นนักอนุรักษ์

@March,28 2016 21.38

แนวเขาบรรทัดที่ชุมชนท่ายูง ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง บริเวณที่เรียกว่าเขาแก้ว ส่วนยอดมีที่ราบชุ่มน้ำ ซึ่งครั้งหนึ่งเป็นที่ทำนาของสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย (พคท.) แหล่งเสบียงเพื่อการต่อสู้อันยาวนาน http://www.oknation.net/blog/happysyndrome/2016/03/28/entry-1

“สหายเขาบรรทัด”อนุรักษ์ป่า ปลูกต้นไม้ในนาประวัติศาสตร์

@March,28 2016 21.32

“ป่าผืนนี้อยู่ได้ เพราะมีคอมมิวนิสต์”  สหายเก่าส่วนใหญ่เป็นแกนหลักสำคัญ เป็นคนที่รู้จักพื้นที่เป็นอย่างดี และทำงานเป็นจิตอาสา ด้วยความรู้สึกรักป่า เพื่อแสดงให้เห็นว่า ถ้าอยากให้ป่า หรือสัตว์ป่ารอด จะต้องเริ่มที่ชาวบ้าน ” http://www.thaihealth.or.th/blog/allblog/498/สุขซินโดรม/ 

นาสหาย แหล่งเสบียงเพื่อการต่อสู้อันยาวนาน

@March,28 2016 21.24

การต่อสู้ทางการเมืองในปี 2508-2509 ทำให้คนจำนวนหนึ่งต้องเข้าไปอยู่ในป่า รวมถึงผู้ใหญ่บ้าน สมปอง เพิ่มแก้ว หรือ อดีตสหายสำเริง ๑ในสมาชิก พคท. ผู้รับผิดชอบโครงการคนท่ายูงปลูกป่าในนาสหายที่สนับสนุนโดย สสส. http://happyspyteam.blogspot.com/

กองทุนน้ำชาที่กระบี่ กลยุทธ์ ใช้ "เงิน" พัฒนา"คน"

@February,29 2016 23.11

สมชาย เนียมหวาน คณะทำงานโครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ โครงการเยาวชนคนสร้างสุขหมู่ที่ 9 บ้านนาเกาะไทร กระบี่ มองปัญหาเยาวชนในครอบครัวมุสลิม 120 หลังคาเรือน อย่างเป็นห่วง จึงเร่งหาทางออก http://www.manager.co.th/South/ViewNews.aspx?NewsID=9590000019717

กองทุนน้ำชาแบบเด็กๆ ที่สร้างการศึกษาให้เด็กๆที่กระบี่

@February,29 2016 23.04

ในวันอาทิตย์ร้านน้ำชาในชุมชนมักจะหยุดบริการ ทางกลุ่มเด็กและเยาวชนเห็นโอกาส จึงมาช่วยกันเปิดร้านน้ำชา ที่ศูนย์อบรมคุณธรรมและจริยธรรมของมัสยิด ต้องตื่นมาเตรียมงานตั้งแต่ตี 4 หัวรุ่ง เรื่องดีๆที่ สสส.สนับสนุน http://www.oknation.net/blog/happysyndrome/2016/02/29/entry-1

อ่านทั้งหมด»


Sponsor

Member Zone

สมัครสมาชิก · ลืมรหัสผ่าน